Zahrada Play-Doh

lekce_zahrada

 

Rozvíjí spolupráci – včetně schopnosti dělat kompromisy a sdílet zdroje – je ve 21. století čím dál důležitější. Zatímco u malých dětí se obecně schopnost spolupráce nepředpokládá, podle průzkumů mají od přírody sklony k pomáhání a dokážou se dělit, pomáhat ostatním a spolupracovat s nimi při společné činnosti. Přimět nejmenší děti, aby s ostatními smysluplně spolupracovali, může být těžký úkol, ale když dětem zadáte společnou tvorbu vlastní zahrady Play-Doh, je to pro ně příležitost zapojit se do užitečné spolupráce.

Při této aktivitě děti společně navrhují zahradu podle svých představ a potom ji budují ze svých oblíbených barev Play-Doh.

1.) Rozložte velký kus papíru. Požádejte děti, aby barevnými fixy nakreslily zahradu. Veďte je pomocí otázek, jako: Co je v zahradě a kolem ní? Květiny? Zelenina? Plot? Květináče?

2.) Nechte je raději spolupracovat na jedné zahradě, než aby každé dítě kreslilo vlastní.

3.) Nakonec nechte děti vyrobit to, co nakreslily, pomocí směsi Play-Doh. Sledujte, jak své kresby přeměňují na barevnou trojrozměrnou zahradu. Zábavné tipy: Během práce děti podněcujte, aby využívaly nápady ostatních a reagovaly na ně. Při kreslení a stavění jim pomáhejte sdílet prostor, úkoly a materiály. Na konci aktivity upozorněte na výhody vzájemné spolupráce a připomeňte jim, že kdyby se nezapojily všechny děti, nepovedlo by se to.