Vytváření příběhů

pldteam

 

Podpora kreativity a jemné motoriky – schopnost uvažovat nad rámec, brainstorming, nové nápady a vylepšování stávajících – je jednou ze základních dovedností 21. století, kterým je věnována rozsáhlá pozornost. Pomoc dětem představit si, „co kdyby“ a „co by mohlo být“, je základem kreativního myšlení. Rodiče se mohou podílet spíše vedením než poučováním a pomocí malým dětem uvažovat flexibilně při objevování a vytváření nových nápadů.

1.) Umístěte nádoby se směsí Play-Doh a další hračky společně na stůl

2.) Požádejte děti, aby si několik hraček vybraly a pomocí směsi PlayDoh pro ně vymodelovaly příbytek nebo jiné související předměty

3.) Vyzvěte děti, aby vytvořily, cokoli je napadne, aniž byste jim něco vysvětlovali a vedli je. Budete ohromeni rozmanitostí dialogů, příběhů a nápadů, které vytvoří. Mnoho dětí bude intuitivně vědět, co mají dělat, ale když budou potřebovat na začátku trochu pomoci, je to v pořádku. Můžete jim pomoci vytvořením jeskyní Play-Doh nebo jiných rekvizit nutných pro příběh. Potom už ale nechte vymýšlení příběhu na nich!

Zábavné tipy:

Poskytněte aktivity, které dětem pomáhají přemýšlet bez omezení a přinášejí nové nápady, a nechte plynout fantazii. Povzbuďte je, aby dále zkoušely své nápady, dokud nepřijdou na to, které se jim líbí nejvíc. Nezapomeňte: pokud jde o kreativní mladou mysl, realita není důležitá, takže je možné všechno.

Například: Podněcujte objevováním inspiraci a dlouhé hry tím, že řeknete například:

• Zajímalo by mě, co ještě dokážeš vytvořit.“
• „Takže ten strom stále padá? Co ještě můžeš zkusit udělat, aby se postavil?“

Nesnažte se je směrovat a říkat například:
• „Myslím, že by tady mělo být jezero, aby odtud mohl lední medvěd pít.“
• „To nevypadá moc jako strom.“