Učení písmen

lekce_pismenka

 

Rozvoj komunikační dovednosti od základního učení písmen a slov po rozšiřování schopnosti zapojit se do rozhovoru jsou důležité pro podporu úspěchu ve škole a případného úspěchu v pracovním životě. Aktivity, při kterých děti fyzicky vytváří písmena, podporují schopnost číst a psát; rozhovor mezi rodiči a dětmi při společných aktivitách rozšiřuje slovní zásobu dětí. Významnou součástí vzdělávacího plánu je abeceda a někdy je těžké procvičovat psaní zábavnou a poutavou formou.

Tato aktivita rozvíjí u dětí komunikační dovednosti procvičováním abecedy volnějším a aktivnějším způsobem pomocí směsi Play-Doh, a odbourává tak složité psací potřeby. Rozhovory při této aktivitě mohou rozšiřovat slovní zásobu dětí a podněcovat jejich komunikační schopnosti, jako je střídání a sdílení názorů.

1.) Ukažte dětem písmena a společně se rozhodněte, které písmeno budete objevovat. Například napište některá písmena na kus papíru nebo najděte doma něco, na čem jsou jasně znázorněna písmena nebo slova.

2.) Nechte je znovu vytvořit linie písmena pomocí oblíbené barvy Play-Doh.

3.) Zkuste vytvářet známá slova nebo složte jméno dítěte. Nezapomeňte slovně popisovat jednotlivé aktivity. Níže jsou uvedeny některé možnosti.

Zábavné tipy Hodně mluvte a používejte „dospělácká“ slova, aby se dítě učilo novým slovům rozumět. Mluvte o různých barvách a tvarech písmen, a podporujte tak konverzační schopnosti dítěte. Zapojte děti pomocí kladných komentářů a otázek vyžadujících další zamyšlení, jako například:

• Má písmeno zakřivené nebo rovné tvary?
• Která písmena mají otvory a která ne?
• „Podívej! Je tam červená, modrá, žlutá a bílá.“
• „Páni! Udělal/a jsi kroužek.“
• „Hele! To vypadá jako had.“

Pokuste se vytvářet smysluplná spojení tím, že přizpůsobíte objevování písmen dítěti. Navažte aktivitu na jména dětí, jejich oblíbené činnosti nebo členy rodiny.