Míchání barev

lekce_michani

 

Rozvíjí kreativní myšlení a schopnost řešit problémy

Schopnost pochopit příčinu a důsledek, zjistit, jak věci fungují, a řešit problémy – tvoří základ případného úspěchu ve škole a v práci. Jedním ze způsobů podpory těchto schopností je nechat děti experimentovat s mícháním barev. Prostřednictvím této aktivity se děti také seznamují se základními matematickými pojmy, jako je kombinace rozměrů a počtu kusů.

1.) Vyjměte dvě barvy Play-Doh (nebo více) z nádob a z malých kousků uválejte kuličky podobné velikosti.

2.) Děti prsty spojují kuličky a vytvářejí nové barvy.

3.) Přimějte děti experimentovat. Přidejte větší podíl jedné barvy a sledujte změny odstínů nebo zkoušejte nové kombinace různých barev.

Zábavné tipy:

Když budete dětem partnerem, a ne učitelem, podnítíte v nich kreativní myšlení a hra bude pro ně i pro vás zábavnější. Projevujte hlasitý údiv a podporujte u dětí schopnost prozkoumávat, uvažovat abstraktně a začít chápat příčinu a důsledek.

Zkuste je pobízet následujícími otázkami:

• Co myslíš, že se stane?
• Zbyla ještě červená?
• Jaká nová barva vznikla?
• Když budeme kousek směsi Play-Doh dál ztenčovat, rozpadne se?
• Má něco v této místnosti stejnou barvu, jako je ta, kterou jsi vytvořil/a?
• Kolik kousků jsi k vytvoření barvy použil/a?