Výukové lekce

Míchání barev

Rozvíjí kreativní myšlení a schopnost řešit problémy – schopnost pochopit příčinu a důsledek, zjistit, jak věci fungují, a řešit problémy – tvoří základ případného úspěchu ve škole a v práci.

Více zde

Zahrada Play-Doh

Rozvíjí spolupráci – včetně schopnosti dělat kompromisy a sdílet zdroje – je ve 21. století čím dál důležitější. Zatímco u malých dětí se obecně schopnost spolupráce nepředpokládá

Více zde

Učení písmen

Rozvoj komunikační dovednosti od základního učení písmen a slov po rozšiřování schopnosti zapojit se do rozhovoru jsou důležité pro podporu úspěchu ve škole a případného úspěchu v pracovním životě.

Více zde

Vytváření příběhů

Hodně mluvte a používejte „dospělácká“ slova, aby se dítě učilo novým slovům rozumět. Mluvte o různých barvách a tvarech písmen, a podporujte tak konverzační schopnosti dítěte.

Více zde